Oppas / sleutel contract

Info opdrachtgever

 

info oppassen

 


info dier(en)

 

Overige

 
Algemene voorwaarden
Privacy Statement 

 

Opdrachtnemer verklaart hierbij dat zij/hij de huissleutel van opdrachtgever:

• niet zal dupliceren; 
• niet zal voorzien van naam en adres; 
• zorgvuldig in huis zal bewaren; 
• niet zal toevertrouwen aan derden; 
• slechts die dagen bij zich draagt waarop het huisdier moet worden uitgelaten/verzorgd; 
• slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten/verzorgen van de huisdieren; 
• onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct worden beëindigd. 
• Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal bij onzorgvuldigheid, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.