Algemene voorwaarden

 

1.) Algemeen

1. Feline Pawsome is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van de door Feline Pawsome zelf direct aangebrachte schade.
2. Feline Pawsome is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
3. Feline Pawsome is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
4. Feline Pawsome is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen
5. Feline Pawsome behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.


2.) Verzorging en diensten

1. Feline Pawsome verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven en opgetekend in een overeenkomst tijdens het intake gesprek bij u thuis.
2. Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: intakegesprek, primaire zorg voor uw huisdier, uw post sorteren. schoonmaken kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en veel gebruikte ligplaatsen), Voor een eventueel bezoek aan dierenarts worden extra kosten in rekening gebracht.
3. Feline Pawsome maakt voor een oppas periode gebruik van een oppascontract.
4. Feline Pawsome zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Feline Pawsome eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.
5. In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Feline Pawsome een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts

3.)Verplichtingen eigenaar

1. Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
2. Eigenaar dient te zorgen dat Feline Pawsome in bezit komt van de huissleutel.
3. Eigenaar dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen
4. Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Feline Pawsome deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrit en schepje en/of plastic zakjes voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie, een blikopener, schaar en kam en/of borstel. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.
5. Eigenaar dient Feline Pawsome te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logeés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Feline Pawsome maakt.
6. De eigenaar dient Feline Pawsome te berichten bij thuiskomst, via mail, telefoon of sms.
7. Door het ondertekenen van het oppascontract gaat de eigenaar akkoord met de algemene voorwaarden.

 

4.) Tarieven, Betalen,

1. Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn tevens te vinden op de website.
2. Tarieven zijn zonder BTW
3. Inbegrepen zijn: eten/drinken geven, medicatie toedienen, post sorteren, kattenbak poepvrij maken en/of verschonen, verschonen andere huisdierverblijven, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en op veelgebruikte ligplaatsen) en andere zaken die besproken worden
4. NIET inbegrepen zijn: planten water geven, buitenplanten water geven en/of tuin sproeien, buitenzetten vuilnis, kosten dierenarts bij eventueel bezoek.
5. Eigenaar dient het totaalbedrag te voldoen voor de start van de oppas.
6. Door het ondertekenen van het oppascontract verplicht eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag, de getekende overeenkomst/offerte dient als factuur.

5.)Wijze van Betalen

1. De eigenaar maakt de betaling over op het door Feline Pawsome aangegeven Ibannummer en zorgt dat de aanbetaling staat bijgeschreven 5 dagen voordat oppas daadwerkelijk van start gaat.

6.) Annuleren, tussentijds stopzetten

1. Eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tijdig en tenminste 48 uur voor aanvang van het oppassen is kosteloos. Er wordt dan wel €25,00 euro administratie gerekend.
2. Wanneer de annulering minder dan 48 uur van te voren plaatsvindt zal 25% van de totale kosten in rekening worden gebracht.
3. Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog het volledige bedrag aan Feline Pawsome moeten betalen.
4. Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal Feline Pawsome toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.